POJMY: "SLUŠNOST, MORÁLKA, versus ZVRÁCENOST "

´JP´ RECENZE ČLÁNKY´ » POJMY: "SLUŠNOST, MORÁLKA, versus ZVRÁCENOST "

1.3.2022, JP

..

NA UKRAJINĚ UMÍRAJÍ LIDÉ, DĚTI..

A V PRAZE SUBJEKTY: ČESKÁ TELEVIZE.. PRÝ SPOLUPOŘÁDÁ, ČI POŘÁDÁ, KONCERT PRO UKRAJINU. V JISTÉM MYSLU MÁM PRO TO POCHOPENÍ. MŮŽE TO POMOCI TROCHU, NĚJAK, PSYCHICKY, LIDEM Z UKRAJINY V ČR.. MOŽNÁ SE TAM PŘI TOM VYBEROU I NĚJAKÉ PENÍZE..NO TY PENÍZE BY SE VYBRALY I TAK. JSOU LIDÉ, KTEŘÍ SE TAKTO CHTĚJÍ ZVIDITELNIT, V RÁMCI I RÁDOBY SVÉ NAPŘÍKLAD PREZIDENTSKÉ KAMPANĚ.. JSOU SUBJEKTY, JAKO NAPŘÍKLAD ČESKÁ TELEVIZE, ČESKÝ ROZHLAS, KTEŘÍ SE DĚLAJÍ NA OKO TAK LEPŠÍMI, NEŽLI VE SKUTEČNOSTI, VŮČI VLASTNÍMU LIDU JSOU. JISTĚ, JEJICH SOUCIT A ODMÍTNUTÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ, A TO, CO SE TAM DĚJE, JE UPŘÍMNÉ. ASI NENÍ NA ZEMI MNOHO LIDÍ, KDO BY TOHLE NĚJAK MĚL ŽALUDEK SCHVALOVAT. TO OVŠEM NEZNAMENÁ, ŽE FAŠISTICKÉ PROJEVY, KTERÉ TITO PROVOZUJÍ, NAPŘÍKLAD V ÉTERU, JEJICH ZVRÁCENOST, SE TÍM MAŽE, ŽE JE TO SMAZÁNO. NENÍ TO TÍM SMAZÁNO, JE TO JEN DOČASNĚ PŘEHLUŠENO DĚNÍM NA UKRAJINĚ. I KDYŽ..DO JAKÉ MÍRY SE DÁ MLUVIT O PŘEHLUŠENÍ, KDYŽ V PODSTATĚ JSOU MEZI NÁMI, V ČR, LIDÉ, ČEŠI, KTEŘÍ DNES A DENNĚ Z DŮVODU POLITIKY PROVOZOVANÉHO EKONOMICKO_SOCIÁLNÍHO_FAŠISMU VŮČI VLASTNÍMU OBYVATELSTVU..A JE JICH MNOHO..SI ŽIJÍ HLUBOO POD HRANICÍ CHUDOBY, TEXY NA ÚROVNI DOKUMENTU: ,,LÁSKA V HROBĚ"..VIZ NAPŘÍKLAD >>ZDE<<

POKUD JDE O MNĚ, NEPŮJDU SE BAVIT NA KONCERT PRO UKRAJINU, KDYŽ TAM UMÍRAJÍ LIDÉ. ZAZNAMENÁVÁM, V RADIU, NAPŘÍKLAD PŘI ROZHOVORECH, POKUD SI JEJ OBČAS NA CHVILKU ZAPNU, ŽE LIDÉ SE MAJÍ DO ÉTERU PŘI ROZHOVORECH O TÉMATU VÁLKY NA UKRAJINĚ I TENDENCI SMÁT. NO, TEDY, MNĚ DO SMÍCHU ANI ZA MÁK PŘI VZPOMÍNCE NA TOTO NENÍ.

ZAZNAMENAL JSEM, V NEDÁVNÉ MINULOSTI, PŘI PIETNÍCH, A JINÝCH AKCÍCH, ZE STRANY LIDÍ Z ČESKÉ TELEVIZE NAPŘÍKLAD PONĚKUD AŽ ŠUPÁCKÝ STYL JEDNÁNÍ SE MNOU, POKUD JSEM NĚKOHO KDY OSLOVIL, I KDYŽ JSEM JE NEOSLOVIL. TO PLATÍ, JEŠTĚ V MNOHO ZVRÁCENĚJŠÍM FORMÁTU O LIDECH Z ČESKÉHO ROZHLASU, OVŠEM PŘÍMO DO ÉTERU, VE STYLU JIM VLASTNÍM OBECNĚ, JAK O TOM PÍŠI NA JINÝCH MÍSTECH MÉHO PÍSMA, VE SNAHÁCH MÍT POCIT JAKÉSI JEJICH DOMINANCE NAD SVĚTEM..OVŠEM TAKÉ VE STYLU I DVOJITÝCH AGENTŮ..KTEŘÍ O SOBĚ VYTVÁŘEJÍ TAKOVOU CHIMÉRNÍ RÁDOBY MLHU. NO, JAK PRAVÍM, JDE O ZVRÁCENOST NA N´TOU.

ONEHDÁ JSEM SE ZŮČASTNIL KONCERTU S USKUPENÍM MILIONCHVILEK.CZ.. NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ. KOLOBĚŽKU JSEM SI POSTAVIL VEDLE SEBE, SEDL JSEM SI NA BAŤOH, S POLYSTYRÉNOVÝMI JÓGA CIHLIČKAMI, A MĚL JSEM ZA TO, ŽE SI TEN KONCERT UŽIJU. ÚVODEM VYSTUPOVALA SKUPINA, KTERÁ SI NECHÁVÁ ŘÍKAT ??!!ČECHOMOR??!!. NO, A JEJICH PRVNÍ SLOVA BYLA: TAK NÁM ZABILI JENÍKA, ZAMORDOVALI. TO OPAKOVAL INTERPRET ČECHOMORU ASI TAK 8x ZA SEBOU, MOŽNÁ I VÍCEKRÁT, PĚKNĚ POMALU, A PĚKNĚ SI TO UŽÍVAL. JSEM POKŘTĚNEJ JMÉNEM "JAN". SPOLEK MILIONCHVILEK.CZ , JAK SE NEDÁ PŘEHLÉDNOUT, MÁ BLÍZKO K ČESKÉMU ROZHLASU, ALE TAKÉ KE ZVRÁCENOSTNÍMU UČENÍ CÍRKVÍ..TEDY PŘESNĚJI JEJICH PŘEDSTAVITELŮ. ONI VELMI DOBŘE VĚDÍ, ŽE JSEM POKŘTĚN COBY JAN. NA TOM KONCERTĚ JSEM SI USEDL PŘÍMO VEDLE PODIA. NO, NENÍ MOU POVINNOSTÍ POSLOUCHAT TAKOVOUHLE KRETENSKO SATANISTICKOU ENERGII VEDLE MNE. TAK JSEM SE PO TEDY NĚKOLIKERÉM OPAKOVÁNÍ, ŽE NÁM ZABILI jENÍKA..ZAMORDOVALI, ZVEDL, NALOŽIL JSEM SI BATŮŽEK ZPĚT NA KOLOBRNDU, A ZAMÍŘIL JSEM K DOMOVU.

NA JINÉM MÍSTĚ MÉHO PÍSMA SE MŮŽETE DOČÍST, PODROBNĚJI, JAK NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ PRAHA 2 MI VEDOUCÍ ODBORU STÍŽNOSTÍ PŘI MOJÍ TAMNÍ NÁVŠTĚVĚ, KDYŽ JSEM SI VŠIML, ŽE MU VEDLE KANCELÁŘE VISÍ OBRAZ S NÁPISEM NA FASÁDĚ, ŽE JAN KŘTITEL JE VŮL, TAK ŽE MI VYSVĚTLOVAL, ŽE SI TOHO ZA CELOU DOBU TĚCH LET, CO TAM PRACUJE, VLASTNĚ ANI NEVŠIML. NA TOM OBRAZE NIC JINÉHO TAKŘKA K VIDĚNÍ, NEŽ TA FASÁDA S TÍM NÁPISEM NA TOM DOMĚ, NENÍ.

TOŽ, TOHLE JE ZÁBAVA ZVRÁCENCŮ, ZVRÁCENKYŇ, V ČESKÉ REPUBLICE. A TVÁŘÍ SE, DĚLAJÍ, JAKO ŽE JE TO NORMÁLNÍ. TO JE, JAKO KDYŽ SI ČERT USEDNE NA KOZU, A CHCE, ABY HO VOZILA, A DĚLÁ, ŽE TO JE NORMÁLNÍ. NORMÁLNÍ JE, ŽE HO TA KOZA SCHODÍ, A PROŽENE A PROTRKÁ ROHAMA. JDE O TAKOVOU FAŠISTICKO ZVRÁCENOSTNÍ MORÁLKU JEJICH, A STÁLE SI MUSEJÍ, CHTĚJÍ, DOKAZOVAT, ŽE JSOU TO ONI, KDO JSOU NORMÁLNÍ, A ŽE JE TO NORMÁLNÍ. NO, TOMUHLE JÁ NEASISTUJI.

TOHLE JSOU DŮVODY, PROČ SE NEZŮČASTŇUJI, NEHODLÁM ZŮČASTŇOVAT, AKCÍ, POŘÁDANÝCH UVEDENÝMI MEDIÁLNÍMI SUBJEKTY. V PŘÍPADĚ SPOLKU MILIONCHVILEK.CZ JSEM DOPOSUD DĚLAL VYJÍMKY, ALE I TO SE MŮŽE ZMĚNIT, PROTOŽE UŽ VÁŽNĚ MÁM..UŽ TOHO VŠEHO BYLO, JE: !!! DOST !!!

~~~

Odběr novinek

Na tomto místě se můžete přihlásit k odběru ´JP´_Info_Novinek


Webové stránky zdarma